Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.06.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.993.457,84 RSD
2.Zaduženje
2.760.770,85 RSD
3.Odobrenje
116.354,34 RSD
4.Novo stanje
5.349.041,33 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.06.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.06.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.693.594,42 RSD
2.Ostala plaćanja – povrat sredstava RFZO
1.067.176,43 RSD
Ukupno:
2.760.770,85 RSD