Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.235.045.01 RSD
2.Zaduženje
1.048.935.00 RSD
3.Odobrenje
54.982.017.65 RSD
4.Novo stanje
56.168.127.66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.07.2017. godine

1.Plate
54.731574.26 RSD
2.Lekovi, santitetski materijal
249.524.70 RSD
3.Ostala plaćanja
89.200.00 RSD
Ukupno:
54.070.298.96 RSD