Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.831.296,54 RSD
2.Zaduženje
3.701.325,24 RSD
3.Odobrenje
3.369.100,45 RSD
4.Novo stanje
4.499.071,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.07.2018. godine

1.Ostali indirektni troškovi
140.000,00 RSD
Ukupno:
140.000,00 RSD