Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
4.979.699,39 RSD
2.Zaduženje
220.680,67 RSD
3.Odobrenje
729.965,82 RSD
4.Novo stanje
5.488.984,54 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.07.2019. godine

1.Lekovi
554.812,82 RSD
2.Naknada za pogrebne usluge u Stomatologiji
39.530,00 RSD
Ukupno:
594.342,82 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.07.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
220.680,67 RSD
Ukupno:
220.680,67 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.07.2019. godine