Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.282.690,38 RSD
2.Zaduženje
38.992,65 RSD
3.Odobrenje
448.163,35 RSD
4.Novo stanje
8.691.861,08 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.07.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.07.2023. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
768,00 RSD
2.Ostala plaćanja
38.224,65 RSD
Ukupno:
38.992,65 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.07.2023. godine