Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.08.2017. godine

1.Prethodno stanje
536.833,91 RSD
2.Zaduženje
55.401.886,28 RSD
3.Odobrenje
56.507.482,10 RSD
4.Novo stanje
1.702.429,73 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.08.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.08.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
855.548,64 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
129.569,06 RSD
Ukupno:
985.117,70 RSD