Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.467.089,32 RSD
2.Zaduženje
652.296,45 RSD
3.Odobrenje
2.522.216,23 RSD
4.Novo stanje
8.337.009,10 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.08.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.675.801,28 RSD
2.Energenti
693.018,45 RSD
Ukupno:
2.368.819,73 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.08.2020. godine

1.Prevoz
10.929,45 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
50.544,00 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
590.823,00 RSD
Ukupno:
652.296,45 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.08.2020. godine