Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.08.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.547.514,38 RSD
2.Zaduženje
1.430.476,79 RSD
3.Odobrenje
255.708,72 RSD
4.Novo stanje
8.372.746,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.08.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.08.2021. godine

1.Prevoz
817.510,87 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
494.745,92 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
118.220,00 RSD
Ukupno:
1.430.476,79 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.08.2021. godine