Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
3.777.290,11 RSD
2.Zaduženje
61.183.415,10 RSD
3.Odobrenje
59.990.852,22 RSD
4.Novo stanje
2.584.727,23 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.09.2018. godine

1.Ostala plaćanja
45.000,00 RSD
Ukupno:
45.000,00 RSD