Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.09.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.708.162,15 RSD
2.Zaduženje
112.845,00 RSD
3.Odobrenje
112.236,00 RSD
4.Novo stanje
4.707.553,15 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.09.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.09.2020. godine

1.Prevoz
845,00 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
112.000,00 RSD
Ukupno:
112.845,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.09.2020. godine