Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
14.534.391,93 RSD
2.Zaduženje
7.199.557,60 RSD
3.Odobrenje
2.224.248,73 RSD
4.Novo stanje
9.559.083,06 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.09.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.09.2019. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
5.166.916,67 RSD
2.Energenti
2.019.988,73 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
12.652,20 RSD
Ukupno:
7.199.557,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.09.2019. godine