Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.10.2019. godine

1.Prethodno stanje
12.707.123,01 RSD
2.Zaduženje
7.173.591,31 RSD
3.Odobrenje
3.421.474,08 RSD
4.Novo stanje
8.955.005,78 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.10.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.10.2019. godine

1.Energenti
2.208.109,35 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
332.826,95 RSD
3.Ostala plaćanja
4.632.655,01 RSD
Ukupno:
7.173.591,31 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.10.2019. godine