Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.10.2021. godine

1.Prethodno stanje
10.453.134,81 RSD
2.Zaduženje
82.800.608,23 RSD
3.Odobrenje
80.848.262,14 RSD
4.Novo stanje
8.500.788,72 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.10.2021. godine

1.Plate
79.601.312,14 RSD
Ukupno:
79.601.312,14 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.10.2021. godine

1.Plate
79.757.904,23 RSD
2.Ostala plaćanja
3.042.704,00 RSD
Ukupno:
82.800.608,23 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.10.2021. godine