Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.10.2022. godine

1.Prethodno stanje
11.307.919,91 RSD
2.Zaduženje
886.364,27 RSD
3.Odobrenje
541.193,02 RSD
4.Novo stanje
10.962.748,66 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.10.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.10.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
781.364,27 RSD
2.Ostala plaćanja
105.000,00 RSD
Ukupno:
886.364,27 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.10.2022. godine