Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.10.2023. godine

1.Prethodno stanje
12.491.828,18 RSD
2.Zaduženje
6.007.536,91 RSD
3.Odobrenje
6.303.276,32 RSD
4.Novo stanje
12.787.567,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.10.2023. godine

1.Plate
1.356.186,94 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
197.101,65 RSD
3.Energenti
817.159,51 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
5.905.531,43 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.10.2023. godine

1.Plate
1.410.324,88 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
197.101,65 RSD
3.Energenti
817.159,51 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi
2.969.968,82 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
610.617,37 RSD
6.Ostala plaćanja
2.364,68 RSD
Ukupno:
6.007.536,91 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.10.2023. godine