Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.11.2016. godine

1.Prethodno stanje
11.195.841,82 RSD
2.Zaduženje
51.921.079,88 RSD
3.Odobrenje
51.775.646,37 RSD
4.Novo stanje
11.050.408,31 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.11.2016. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.11.2016. godine

1.Prevoz
2.688,89 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.947.723,87 RSD
3.Ostala plaćanja
38.606,75 RSD
Ukupno:
1.989.019,51 RSD