Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.11.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.812.635,86 RSD
2.Zaduženje
167.515.73 RSD
3.Odobrenje
228.093,89 RSD
4.Novo stanje
6.873.214,02 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.11.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.11.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
167.515,73 RSD
Ukupno:
167.515,73 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.11.2019. godine