Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.11.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.409.156,55 RSD
2.Zaduženje
175.301,98 RSD
3.Odobrenje
116.331,25 RSD
4.Novo stanje
6.350.185,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.11.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.11.2020. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
98.000,00 RSD
2.Ostala plaćanja
77.301,98 RSD
Ukupno:
175.301,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.11.2020. godine