Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.11.2022. godine

1.Prethodno stanje
13.355.352,77 RSD
2.Zaduženje
5.105.832,00 RSD
3.Odobrenje
4.920.366,79 RSD
4.Novo stanje
13.169.887,56 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.11.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.11.2022. godine

1.Lekovi
2.186.405,99 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
1.101.301,52 RSD
3.Energenti - Knez Petrol
704.661,25 RSD
4.Lekovi van ugovora
1.113.463,24 RSD
Ukupno:
5.105.832,00 RSD