Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.12.2019. godine

1.Prethodno stanje
8.901.050,13 RSD
2.Zaduženje
7.154.027,82 RSD
3.Odobrenje
4.707.132,85 RSD
4.Novo stanje
6.454.155,16 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.12.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
2.621.077,02 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
1.310.833,34 RSD
Ukupno:
3.931.910,36 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.12.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
528.649,61 RSD
2.Lekovi
36.465,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.676.561,85 RSD
4.Lekovi van ugovora
104.804,67 RSD
5.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
762.697,52 RSD
6.Ostala plaćanja
3.044.849,17 RSD
Ukupno:
7.154.027,82 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.12.2019. godine