Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.12.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.739.332,11 RSD
2.Zaduženje
3.396.340,14 RSD
3.Odobrenje
3.552.557,78 RSD
4.Novo stanje
6.895.549,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.12.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.12.2020. godine

1.Plate
15.374,54 RSD
2.Lekovi
518.169,63 RSD
3.Sanitetski i medicinski materijal
1.821.577,81 RSD
4.Materijalni i ostali troškovi - Inel
63.828,00 RSD
5.Lekovi van ugovora
660.119,11 RSD
6.Ostala plaćanja
317.271,05 RSD
Ukupno:
RSD