Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 18.12.2023. godine

1.Prethodno stanje
26.030.454,32 RSD
2.Zaduženje
114.250.380,27 RSD
3.Odobrenje
106.781.985,65 RSD
4.Novo stanje
18.562.059,70 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 18.12.2023. godine

1.Prevoz
106.614.638,28 RSD
Ukupno:
106.614.638,28 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 18.12.2023. godine

1.Plate
106.644.192,28 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
5.112.560,86 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
134.877,13 RSD
4.Ostala plaćanja
2.358.750,00 RSD
Ukupno:
114.250.380,27 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 18.12.2023. godine