Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.01.2021. godine

1.Prethodno stanje
8.375.141,64 RSD
2.Zaduženje
0,00 RSD
3.Odobrenje
3.217.797,84 RSD
4.Novo stanje
11.592.939,48 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.01.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.912.250,00 RSD
2.Ostala direktna i indirektna plaćanja u stomatologiji
585.666,67 RSD
Ukupno:
2.497.916,67 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.01.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD