Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.01.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.309.602,82 RSD
2.Zaduženje
1.133.362,02 RSD
3.Odobrenje
153.832,00 RSD
4.Novo stanje
5.330.072,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.01.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.01.2023. godine

1.Plate
2.960,00 RSD
2.Energenti
650.883,92 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
468.051,70 RSD
4.Lekovi van ugovora
11.466,40 RSD
Ukupno:
1.133.362,02 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.01.2023. godine