Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.02.2020. godine

1.Prethodno stanje
6.196.036,96 RSD
2.Zaduženje
240.129,03 RSD
3.Odobrenje
965.388,92 RSD
4.Novo stanje
6.921.296,85 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.02.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.02.2020. godine

1.Lekovi
144.849,03 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
95.280,00 RSD
Ukupno:
240.129,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.02.2020. godine