Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.02.2019. godine

1.Prethodno stanje
11.820.318,00 RSD
2.Zaduženje
8.082.932,91 RSD
3.Odobrenje
1.267.460,00 RSD
4.Novo stanje
5.004.845,09 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.02.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.02.2019. godine

1.Prevoz
5.111,11 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
707.048,79 RSD
3.Lekovi
942.033,73 RSD
4.Sanitetski i medicinski materijal
2.743.190,94 RSD
5.Materijalni i ostali troškovi
2.339.420,18 RSD
6.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
608.094,51 RSD
7.Ostala plaćanja
738.033,65 RSD
Ukupno:
8.082.932,91 RSD