Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.02.2021. godine

1.Prethodno stanje
12.021.625,74 RSD
2.Zaduženje
4.018.821,90 RSD
3.Odobrenje
1.212.332,20 RSD
4.Novo stanje
9.215.136,04 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.02.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.067.941,20 RSD
Ukupno:
1.067.941,20 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.02.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.067.941,20 RSD
2.Energenti
2.950.880,70 RSD
Ukupno:
4.018.821,90 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.02.2021. godine