Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.03.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.066.762,47 RSD
2.Zaduženje
60.140.496,44 RSD
3.Odobrenje
60.344.895,75 RSD
4.Novo stanje
2.271.161,75 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.03.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.03.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
283.076,00 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
28.644,00 RSD
Ukupno:
311.720,00 RSD