Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.03.2019. godine

1.Prethodno stanje
401,39 RSD
2.Zaduženje
58.837.254,88 RSD
3.Odobrenje
70.886.722,29 RSD
4.Novo stanje
12.049.868,80 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.03.2019. godine

1.Plate
66.014.590,95 RSD
2.Energenti
2.833.333,33 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.390.041,67 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
458.958,34 RSD
Ukupno:
70.696.924,29 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.03.2019. godine

1.Plate
58.837.254,88 RSD
Ukupno:
58.837.254,88 RSD