Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.03.2024. godine

1.Prethodno stanje
6.190.809,85 RSD
2.Zaduženje
1.375.446,80 RSD
3.Odobrenje
3.763.920,34 RSD
4.Novo stanje
8.579.283,39 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.03.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
3.053.666,67 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
556.916,67 RSD
Ukupno:
3.610.583,34 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.03.2024. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
1.277.306,82 RSD
2.Ostala plaćanja
98.139,98 RSD
Ukupno:
1.375.446,80 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.03.2024. godine