Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.04.2017. godine

1.Prethodno stanje
2.738.702,41 RSD
2.Zaduženje
53.710.202,35 RSD
3.Odobrenje
59.461.010,76 RSD
4.Novo stanje
8.489.510,82 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.04.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.04.2017. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.669.767,20 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
3.026.785,28 RSD
Ukupno:
6.696.552,48 RSD