Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.04.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.643.285,06 RSD
2.Zaduženje
464.540,60 RSD
3.Odobrenje
2.555.993,66 RSD
4.Novo stanje
4.734.738,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.04.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.04.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
544.166,38 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
1.953.919,36 RSD
3.Ostala plaćanja
38.120,48 RSD
Ukupno:
2.536.206,22 RSD