Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.04.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.968.541,81 RSD
2.Zaduženje
5.225.531,52 RSD
3.Odobrenje
189.265,00 RSD
4.Novo stanje
4.932.275,29 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.04.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.04.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
900.392,77 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
680.264,41 RSD
3.Lekovi van ugovora
3.644.874,34 RSD
Ukupno:
5.225.531,52 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.04.2019. godine