Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.04.2021. godine

1.Prethodno stanje
6.615.317,79 RSD
2.Zaduženje
149.972,92 RSD
3.Odobrenje
9.538.929,57 RSD
4.Novo stanje
16.004.274,44 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.04.2021. godine

1.Plate
6.507.773,44 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
2.687.318,19 RSD
Ukupno:
9.195.091,63 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.04.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
149.972,92 RSD
Ukupno:
149.972,92 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.04.2021. godine