Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.04.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.799.243,38 RSD
2.Zaduženje
3.970.607,37 RSD
3.Odobrenje
967.117,82 RSD
4.Novo stanje
5.795.753,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.04.2023. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
188.976,00 RSD
Ukupno:
188.976,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.04.2023. godine

1.Plate
28.684,08 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
188.976,00 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.914.792,57 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
799.722,49 RSD
5.Ostala plaćanja
38.432,23 RSD
Ukupno:
3.970.607,37 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.04.2023. godine