Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.05.2020. godine

1.Prethodno stanje
4.925.771,43 RSD
2.Zaduženje
78.305.321,37 RSD
3.Odobrenje
77.577.862,78 RSD
4.Novo stanje
4.198.312,84 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.05.2020. godine

1.Plate
77.494.930,56 RSD
Ukupno:
77.494.930,56 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.05.2020. godine

1.Plate
78.115.681,37 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
189.640,00 RSD
Ukupno:
78.305.321,37 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.05.2020. godine