Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.05.2021. godine

1.Prethodno stanje
9.303.643,26 RSD
2.Zaduženje
3.813.408,51 RSD
3.Odobrenje
1.015.584,08 RSD
4.Novo stanje
6.505.818,83 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.05.2021. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
906.023,08 RSD
Ukupno:
906.023,08 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.05.2021. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
205.980,00 RSD
2.Sanitetski i medicinski materijal
906.023,08 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
2.058.189,43 RSD
4.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
585.762,01 RSD
5.Ostala plaćanja
57.453,99 RSD
Ukupno:
3.813.408,51 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.05.2021. godine