Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.05.2022. godine

1.Prethodno stanje
7.832.394,36 RSD
2.Zaduženje
408.135,00 RSD
3.Odobrenje
148.777,00 RSD
4.Novo stanje
7.573.036,36 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.05.2022. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.05.2022. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
294.222,00 RSD
2.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
113.913,00 RSD
Ukupno:
408.135,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.05.2022. godine