Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.05.2023. godine

1.Prethodno stanje
6.445.422,49 RSD
2.Zaduženje
24.161,37 RSD
3.Odobrenje
167.227,00 RSD
4.Novo stanje
6.588.488,12 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.05.2023. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.05.2023. godine

1.Plate
23.478,49 RSD
2.Ostala plaćanja - M F- Naknade za usluge koje vrši UT Bg
682,88 RSD
Ukupno:
24.161,37 RSD