Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.06.2020. godine

1.Prethodno stanje
5.600.991,54 RSD
2.Zaduženje
921.552,60 RSD
3.Odobrenje
115.458,00 RSD
4.Novo stanje
4.794.896,94 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.06.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.06.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
921.552,60 RSD
Ukupno:
921.552,60 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.06.2020. godine