Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.06.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.604,216,49 RSD
2.Zaduženje
499.688,94 RSD
3.Odobrenje
133.220,00 RSD
4.Novo stanje
6.237.747,55 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.06.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.06.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
499.688,94 RSD
Ukupno:
499.688,94 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.06.2019. godine