Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.07.2017. godine

1.Prethodno stanje
56.168.127.66 RSD
2.Zaduženje
54.070.298.96 RSD
3.Odobrenje
789.268.95 RSD
4.Novo stanje
2.887.097.65 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.07.2017. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.07.2017. godine

1.Ostali indirektni troškovi
1.687.076.34 RSD
Ukupno:
1.687.076.34 RSD