Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.07.2018. godine

1.Prethodno stanje
4.499.071,75 RSD
2.Zaduženje
140.000,00 RSD
3.Odobrenje
2.157.081,43 RSD
4.Novo stanje
6.516.153,18 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.07.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.07.2018. godine

1.Lekovi, santitetski materijal
3.395.075,66 RSD
2.Ostali indirektni troškovi
105.826,00 RSD
3.Ostala plaćanja
37.496,00 RSD
Ukupno:
3.538.397,66 RSD