Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.07.2019. godine

1.Prethodno stanje
5.488.984,54 RSD
2.Zaduženje
593.452,03 RSD
3.Odobrenje
142.476,00 RSD
4.Novo stanje
5.038.008,51 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.07.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.07.2019. godine

1.Lekovi
553.922,03 RSD
2.Ostala plaćanja
39.530,00 RSD
Ukupno:
593.452,03 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.07.2019. godine