Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.07.2021. godine

1.Prethodno stanje
7.870.234,57 RSD
2.Zaduženje
126.671,98 RSD
3.Odobrenje
157.509,00 RSD
4.Novo stanje
7.901.071,59 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.07.2021. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.07.2021. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
126.671,98 RSD
Ukupno:
126.671,98 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.07.2021. godine