Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.07.2023. godine

1.Prethodno stanje
8.691.861,08 RSD
2.Zaduženje
4.268.642,87 RSD
3.Odobrenje
8.032.619,92 RSD
4.Novo stanje
12.455.838,13 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.07.2023. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.347.598,59 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
2.915.708,33 RSD
3.Ostali direktni i indirektni troškovi u stomatologiji
619.375,00 RSD
Ukupno:
7.882.681,92 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.07.2023. godine

1.Plate
4.283,30 RSD
2.Otpremnine, jubilarne nagrade
4.263.786,59 RSD
3.Ostala plaćanja - Naknade za usluge koje vrši UT - Bg
572,98 RSD
Ukupno:
4.268.642,87 RSD