Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.08.2020. godine

1.Prethodno stanje
8.337.009,10 RSD
2.Zaduženje
4.199.128,09 RSD
3.Odobrenje
697.234,62 RSD
4.Novo stanje
4.835.115,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.08.2020. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.08.2020. godine

1.Sanitetski i medicinski materijal
1.675.801,28 RSD
2.Energenti
693.018,45 RSD
3.Materijalni i ostali troškovi
1.830.308,36 RSD
Ukupno:
4.199.128,09 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.08.2020. godine