Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.08.2019. godine

1.Prethodno stanje
6.455.856,30 RSD
2.Zaduženje
1.546.125,04 RSD
3.Odobrenje
149.849,00 RSD
4.Novo stanje
5.059.580,26 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.08.2019. godine

Ukupno:
0,00 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.08.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
1.332.716,86 RSD
2.Materijalni i ostali troškovi
213.408,18 RSD
Ukupno:
1.546.125,04 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.08.2019. godine