Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.09.2018. godine

1.Prethodno stanje
2.584.727,23 RSD
2.Zaduženje
45.000,00 RSD
3.Odobrenje
3.411.103,40 RSD
4.Novo stanje
5.950.830,63 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.09.2018. godine

Ukupno:
RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.09.2018. godine

1.Ostala plaćanja
2.206.112,51 RSD
Ukupno:
2.206.112,51 RSD