Dnevne isplate

Dom zdravlja
«Novi Sad»

Bulevar cara Lazara 75, Novi Sad

Podračun:840-548 667-41

Arhiva

Stanje i promena sredstava na dan 19.09.2019. godine

1.Prethodno stanje
9.559.083,06 RSD
2.Zaduženje
38.400,00 RSD
3.Odobrenje
1.785.315,31 RSD
4.Novo stanje
11.305.998,37 RSD

Prenos sredstava od RFZO na dan 19.09.2019. godine

1.Otpremnine, jubilarne nagrade
436.567,06 RSD
Ukupno:
436.567,06 RSD

Izvršena plaćanja u skladu sa dospelim i raspoloživim sredstvima na dan 19.09.2019. godine

1.Materijalni i ostali troškovi
38.400,00 RSD
Ukupno:
38.400,00 RSD

Dnevna plaćanja po dobavljačima na dan 19.09.2019. godine